Правила на хотела

Хотелският мениджмънт моли всички гости да обърнат внимание на следните стандарти и правила, които гарантират приятен и безопасен престой в хотел „Приморски“.

Хотелска политика:

  • Настаняване след 15:00 ч. Ако пристигнете по – рано, Вие сте повече от добре дошли да оставите безплатно багажа си на съхранение в стаята.

  • Освобождаване на стаята е до 12:00 ч. на обяд. Уверете се, че не сте забравили вещи и ценности в стаята, уредете всички сметки на рецепция преди напускане и върнете ключ – картата от стаята си.

  • Изисквания при настаняване: Лична карта / паспорт. Непълнолетните гости (под 18 г.) не се настаняват без пълнолетен придружител.

  • Само регистрирани гости се настаняват в хотела и се допускат до хотелските стаи.

  • Съветваме Ви да съхранявате пари и ценности в сейфовете, които се намират на рецепцията. Уверете се, че сте заключили вашия сейф с персонална парола. Хотелът не носи отговорност за вреди, причинени от загубата на пари и/или ценности, които не са съхранявани в сейф.

  • Домашни любимци и други животни не са разрешени.

  • Пушенето е абсолютно забранено на територията на хотел „Приморски“. Неспазването на това правило ще бъде санкционирано без изключения.

  • Забранено е изнасянето на хотелска собственост от хотела. Инвентарът трябва да се ползва по предназначение. Всяка повреда или загуба на хотелска собственост се заплаща по пазарна стойност.

  • Използването на аварийните изходи следва да се осъществява само при изрично нареждане на служителите от хотелския комплекс, като във всички останали случаи използването им е забранено.

Поведение на гостите:

Уважаеми гости, следвайте добрите нрави и правила на хотела. При нарушаване на тези правила ще бъдете помолени незабавно да напуснете хотела. В такива случаи все още сте длъжни да заплатите за настаняването и допълнителните услуги, които сте ползвали, както и не се възстановяват суми за вече извършени плащания.